torsdag 11 november 2010

Personalrummet är viktigast

Vi håller på att göra om på jobbet, ett stort lekrum ska få helt nya möbler och leksaker och i väntan på de nya möblerna håller vi på att rensar undan de gamla. En del av dem slänger vi, andra försöker vi ställa på andra ställen i huset.

Som soffan till exempel, den har vi tagit in i personalrummet. Det känns dock onödigt att involvera barnen i alla detaljer kring det här projektet, det räcker med att de vet att alla möbler försvinner och att de bästa tar vi in i personalrummet istället.

Det tror jag skapar bra relationer mellan barnen och oss vuxna.

Inga kommentarer: